Sociální služby poskytované
od 1. 1. 1993

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zahrnují výchovnou práci s dětmi, mládeži a dospělými, specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám...

více zde >>
výroční zpráva 2015 >>
výroční zpráva 2015 o činnosti>>© 2005 - Centrum pro mentálně postiženou mládež, Frýdek Místek